Soubory Cookies
Tyto stránky používají k poskytování svých služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Níže prosím udělte souhlas s použitím cookies kliknutím na příslušné tlačítko s typem použití dle Vaší preference. Více informací

Průmyslová automatizace

Královský pivovar Krušovice (Heineken)

Rekonstrukce úpravny vody včetně ovládání čerpání vody z vrtů. Řídicí systém Simatic S7-400 v kombinaci s decentrálními periferiemi Simatic ET200S. Místní ovládání - Comfort panel 15". Přenos dat na centrální dispečink.

Energy Ústí nad Labem a.s.

Řízení technologie úpravny vody včetně centrálního dispečinku. Řídicí systém Simatic S7-1500 v kombinaci s decentrálními periferiemi Simatic ET200S. Komunikace Profinet - metalika/optika. Místní vizualizace na ovládacích panelech a centrální dispečink (WinCC Advance).

Teplárna České Budějovice a.s.

Řízení elektronapáječek, plynových stabilizačních hořáků a podávání paliva práškových kotlů, měření kvality napájecí vody, měření hladin uhelných zásobníků práškových kotlů, řízení suchého odběru popílku z elektrofiltrů práškových kotlů

Teplárna Strakonice a.s.

Řízení parní turbonapáječky pro záskokové napájení kotlů

Žatecká teplárenská a.s.

Rekonstrukce řídicích systémů a výstavba nových DPS CZT Žatec. Řídicí systém DPS - Simatic S7-1200 doplněný 6" ovládacím panelem. Centrální dispečink pro ovládání DPS - WinCC.

Chemopetrol RPA s.r.o.

Řízení vysokotlakého ohřevu vody pro napájení kotlů elektrárny, řízení úpravny užitkové vody pro areal Chemopetrol

Centropol CZ a.s.

Řízení roštového kotle a látkového odlučovače, monitorování a řízení provozu točivé redukce, řízení distribuce elektrické energie do papírenských provozů

Ústav sociální péče Libnič – U Lázní

Plynové kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie spalováním zemního plynu

Calofrig Borovany a.s.

Řízení rotační plynové pece pro výrobu filtračních hmot, řízení pneumatického oklepu zásobníku filtračních hmot, řízení navažování pytlovací linky, řízení kaolisu ČOV