Průmyslová automatizace

Královský pivovar Krušovice (Heineken)

Rekonstrukce úpravny vody včetně ovládání čerpání vody z vrtů. Řídicí systém Simatic S7-400 v kombinaci s decentrálními periferiemi Simatic ET200S. Místní ovládání - Comfort panel 15". Přenos dat na centrální dispečink.

Energy Ústí nad Labem a.s.

Řízení technologie úpravny vody včetně centrálního dispečinku. Řídicí systém Simatic S7-1500 v kombinaci s decentrálními periferiemi Simatic ET200S. Komunikace Profinet - metalika/optika. Místní vizualizace na ovládacích panelech a centrální dispečink (WinCC Advance).

Teplárna České Budějovice a.s.

Řízení elektronapáječek, plynových stabilizačních hořáků a podávání paliva práškových kotlů, měření kvality napájecí vody, měření hladin uhelných zásobníků práškových kotlů, řízení suchého odběru popílku z elektrofiltrů práškových kotlů

Teplárna Strakonice a.s.

Řízení parní turbonapáječky pro záskokové napájení kotlů

Žatecká teplárenská a.s.

Rekonstrukce řídicích systémů a výstavba nových DPS CZT Žatec. Řídicí systém DPS - Simatic S7-1200 doplněný 6" ovládacím panelem. Centrální dispečink pro ovládání DPS - WinCC.

Chemopetrol RPA s.r.o.

Řízení vysokotlakého ohřevu vody pro napájení kotlů elektrárny, řízení úpravny užitkové vody pro areal Chemopetrol

Centropol CZ a.s.

Řízení roštového kotle a látkového odlučovače, monitorování a řízení provozu točivé redukce, řízení distribuce elektrické energie do papírenských provozů

Ústav sociální péče Libnič – U Lázní

Plynové kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie spalováním zemního plynu

Calofrig Borovany a.s.

Řízení rotační plynové pece pro výrobu filtračních hmot, řízení pneumatického oklepu zásobníku filtračních hmot, řízení navažování pytlovací linky, řízení kaolisu ČOV


MHMSYS s.r.o.
Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací    Souhlasím